Manifest for agil softwareudvikling

Principperne bag det agile manifest

Vi følger disse principper:

 1. Vores højeste prioritet er at tilfredsstille kundens behov gennem en tidlig og kontinuerlig levering af værdifuldt software.

 2. At være imødekommende overfor nye krav, selvom disse kommer sent i processen. De agile processer hjælper kunden til en bedre konkurrenceposition.

 3. At levere brugbart software løbende, fra nogle uger til nogle måneder jo oftere desto bedre.

 4. Forretningsfolk og udviklere skal samarbejde dagligt gennem hele projektet.

 5. Projekterne skal være opbygget omkring motiverede personer. Giv dem det miljø og den støtte de behøver, og hav tillid til, at de fuldfører arbejdet.

 6. Den mest effektive måde til videregivelse af information til og indenfor en gruppe af udviklere, er ansigt-til-ansigt samtale.

 7. Brugbart software er den primære målestok for fremskridt.

 8. Agile processer fremmer bæredygtig udvikling. Sponsorer, udviklere og brugere bør kunne opretholde et jævnt tempo til enhver tid.

 9. Konstant opmærksomhed på den tekniske ekspertise og et godt design øger adrætheden.

 10. Enkelhed – kunsten at maksimere mængden af arbejde der ikke udføres, er grundlæggende.

 11. De bedste arkitekturer, krav og design udspringer fra selvorganiserende grupper.

 12. Med jævne mellemrum reflekterer gruppen over hvordan den kan blive mere effektiv, og justerer så sin adfærd herefter.

 

© 2001www.agilemanifesto.org | Oversat til dansk afHans Klysner.
Denne erklæring kan frit kopieres i hvilken som helst form, så længe den fremstår i sin helhed.